Logosmall

Disclaimer

Dit is de website van Bigandbag.com, onderdeel van One Media & Communicatie, geregistreerd onder Kamer van Koophandel-nummer 58956433 te Rotterdamhierna te noemen Bigandbag.com.

Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Bigandbag.com geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en / of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Bigandbag voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van de website.

Bigandbag is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en / of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en / of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bigandbag.com

Deze website bevat links naar websites van derden. Bigandbag.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op de website.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bigandbag.com, of haar licentiegevers. Een en ander onder voorbehoud van regelingen van dwingend recht.

Klachten

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan Bigandbag.com door te geven, middels het e-mailadres info@bigandbag.com. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven.

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en de gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.